Wat moet u doen?

Als spullen of geld op miraculeuze wijze binnen een bedrijf verdwijnen, dan wekt dat uiteraard argwaan. Als een werkgever het vermoeden heeft dat één van zijn werknemers geld of goederen mee naar huis neemt zonder toestemming, dan zal hij actie moeten ondernemen. Maar welke actie?

Inventariseer de feiten

Ga goed na welke vaststaande feiten er zijn die leiden tot de conclusie dat deze werknemer heeft gestolen. Is de verdenking terecht? Of is de verdenking voornamelijk gebaseerd op gevoel? Soms kan het helpen om de feiten aan een willekeurige derde voor te leggen om zo een meer objectieve mening te verkrijgen.

Onderzoek

Als niet voldoende duidelijk is dat deze werknemer de (vermoedelijke) dader is, dan zal daar eerst goed onderzoek naar gedaan moeten worden. Maar ook als wel duidelijk uit de feiten blijkt wie de dader is, is onderzoek belangrijk. Voordat de vermoedelijke dader wordt geconfronteerd is het namelijk belangrijk om bewijsmateriaal veilig te stellen. Als deze kwestie op enig moment door een rechter beoordeeld moet worden, dan zal de werkgever moeten bewijzen dat wat hij zegt klopt; wie eist, bewijst.

Confronteren

Is duidelijk welke werknemer de (vermoedelijke) dader is en is voldoende bewijs voorhanden, dan kunt u de werknemer confronteren met de verdenkingen. Het is verstandig om – vóórdat u de werknemer confronteert – te overleggen met een juridisch deskundige. Vanaf nu luisteren de stappen die genomen worden of niet genomen worden heel nauw. Zo moet gezorgd worden dat de werknemer zijn verhaal kan doen (hoor en wederhoor), het gesprek zal vastgelegd moeten worden, beslist moet worden welke consequenties aan het gedrag van de werknemer verbonden moeten worden (zoals bijvoorbeeld schorsing, ontslag op staande voet of en ontslagprocedure).

 

Voor persoonlijk advies en deskundige begeleiding bij dit soort situaties kunt u uiteraard bij ons terecht.