Wie in Nederland zwanger is en werkt of een uitkering krijgt, heeft recht op zwangerschapsverlof of een zwangerschapsuitkering. Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duurt minimaal 16 weken.

Gespreid opnemen

Sinds 1 januari 2015 kunnen vrouwen het laatste deel van het bevallingsverlof spreiden. Zo kan de moeder er voor kiezen voor een geleidelijke overgang van verlof naar werk.
Het gaat om het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel mag gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. Dit gaat in overleg met de werkgever. De totale duur van het verlof verandert hierdoor niet.

Extra verlof bij ziekenhuisopname

Vanaf 1 januari 2015 geldt ook dat de moeder van een baby die een week of langer in het ziekenhuis heeft gelegen, langer bevallingsverlof krijgt. De ziekenhuisopname van de baby wordt opgeteld bij het bevallingsverlof, te rekenen vanaf de 8ste dag van opname tot en met de laatste dag van het bevallingsverlof tot een maximum van 10 weken.
Zo heeft de moeder de gelegenheid het kind een aantal weken thuis te verzorgen. Deze uitbreiding van het bevallingsverlof moet de werkneemster aanvragen bij de werkgever of bij het UWV.

Bij overlijden moeder bevallingsverlof naar partner

Op 1 januari 2015 is ook de regeling ingevoerd dat bij het overlijden van de moeder tijdens het bevallingsverlof, de partner het verlof kan overnemen. Het gaat dan om verlof voor de periode tot 10 weken na de bevalling. De partner krijgt dit verlof ook als de moeder zelfstandige was, of als de moeder geen recht had op bevallingsverlof, bijvoorbeeld omdat zij niet werkte. De partner vraagt het verlof aan bij zijn of haar eigen werkgever of bij UWV. De partner krijgt tijdens het verlof zijn of haar loon doorbetaald. De werkgever kan de kosten bij UWV in rekening brengen. Werkt de partner als zelfstandige, dan kan deze een uitkering aanvragen bij UWV.

Kraamverlof

Na de bevalling van zijn/haar echtgenote, geregistreerde partner, degene met wie hij/zij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, heeft de werknemer recht op 2 dagen verlof met behoud van loon. Deze 2 dagen mag de partner gedurende 4 weken na de geboorte van het kind opnemen. Deze 4 weken beginnen te lopen vanaf de 1ste dag dat het kind op hetzelfde adres als de moeder woont. Ook parttime werknemers hebben recht op 2 dagen kraamverlof.

3 dagen ouderschapsverlof voor de partner

Ook de regeling voor de partner van de moeder van het kind is sinds 1 januari 2015 uitgebreid. De partner van de moeder heeft rond de geboorte van het kind recht op 3 dagen ouderschapsverlof. De werkgever mag deze 3 dagen niet weigeren. Dit ouderschapsverlof is onbetaald verlof.

Europees Parlement wil uitbreiding

Het Europees Parlement wil het zwangerschapsverlof en het kraamverlof uitbreiden, dat blijkt uit de resolutie die afgelopen woensdag is aangenomen. Ook in Nederland zal dat – als de voorstellen worden aangenomen – betekenen dat de verlofregelingen (weer) zullen moeten worden uitgebreid.

Uitbreiding

Het Parlement wil vaderschapsverlof (kraamverlof) van minimaal 2 weken. Het moederschapsverlof (zwangerschaps- en bevallingsverlof) wil het Parlement uitbreiden van minimaal 14 weken (dat is nu het Europese minimum) tot minimaal 20 weken.

 

Voor meer informatie en persoonlijk advies over zwangerschaps-, bevallings-, en kraamverlof, kunt u uiteraard bij ons terecht.