Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/arbeidsrech2/domains/hetarbeidsrechtkantoor.nl/public_html/wp-includes/blocks.php on line 650

Warning: strpos() expects parameter 1 to be string, array given in /home/arbeidsrech2/domains/hetarbeidsrechtkantoor.nl/public_html/wp-includes/blocks.php on line 650

Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/arbeidsrech2/domains/hetarbeidsrechtkantoor.nl/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/arbeidsrech2/domains/hetarbeidsrechtkantoor.nl/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/arbeidsrech2/domains/hetarbeidsrechtkantoor.nl/public_html/wp-content/themes/maya/inc/theme-functions.php on line 2086
Blog
9 september 2016
Met het nieuwe ontslagrecht is een nieuwe manier van beëindiging van een dienstverband in onderling overleg geïntroduceerd; opzegging van het dienstverband met schriftelijke instemming van de werknemer. Naast deze nieuwe manier, is ook de oude manier blijven bestaan: de beëindiging met wederzijds goedvinden. Verschil Tussen beide manieren van beëindiging van...
Als je te ziek bent om te werken, dan moet je baas je ziekengeld betalen; hij betaalt je (een deel van je) loon gewoon door ook al heb je niet gewerkt. Soms mag je werkgever de eerste dag of eerste twee dagen van je ziekte als wachtdag aanhouden. En soms...
31 mei 2016
26 mei 2016
In de wet minimumloon staat welk loon je werkgever je minimaal verplicht is te betalen. Het gaat dan altijd om brutobedragen dus belastingen en sociale zekerheidsbijdragen moeten nog van dat bedrag worden afgehaald. Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) De WML geldt voor iedereen die in Nederland op basis van een...
Moet je je houden aan een opzegtermijn als je je baan opzegt? En zo ja, aan welke termijn moet je je dan houden? Wat kan er gebeuren als je je niet aan de opzegtermijn houdt? Opzegtermijn Als je je baan wilt opzeggen, dan moet je je inderdaad houden aan de...
24 mei 2016
19 mei 2016
In ons vorige blog schreven we over het automatisch ontstaan van een vast dienstverband ook al heb je een tijdelijk contract met je werkgever afgesproken. Als die situatie zich voordoet (check hier of je tijdelijke contract al is overgegaan in een vast contract), wat zijn daar dan de gevolgen van?...
Als je werkt op basis van een tijdelijke contract dat al één of misschien wel meerdere keren is verlengd, dan kan het zo zijn dat je tijdelijke contract automatisch een vast contract is geworden. Hoe zit dat? Vast contract? Als je al drie tijdelijke contracten hebt gehad, dan kan het...
17 mei 2016
1 2 3 31