Vorige week is de eerste uitspraak gepubliceerd over de aanzegverplichting. De Kantonrechter te Leeuwarden oordeelde in een zaak waarin de werknemer de aanzegboete van de werkgever vorderde. Hoewel de aanzegboete tot 1 juli 2015 nog met een dagvaardingsprocedure moet worden gevorderd en de werknemer dat met een verzoekschriftprocedure heeft gedaan (zoals vanaf 1 juli 2015 is voorgeschreven) heeft de kantonrechter de vordering toch toegewezen. Hij vond dat de werkgever niet in zijn processuele belangen was geschaad.

Deze uitspraak vindt u hier

Aanzeggen

Sinds 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om bij afloop van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer een wettelijke aanzegtermijn van ten minste één maand in acht te nemen. Dat betekent dat de werkgever de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst, schriftelijk moet informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst met de werknemer.

De aanzegboete

Als de werkgever zich niet aan zijn aanzegverplichting houdt of als hij te laat aanzegt, dan is hij de aanzegboete aan de werknemer verschuldigd. Deze boete is gelijk één maandsalaris als de werkgever niet heeft aangezegd. Als de werkgever te laat heeft aangezegd, dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd.

Binnen 2 maanden aanspraak maken

Als de werknemer aanspraak wil maken op de aanzegboete, dan moet hij dat binnen twee maanden na afloop van de arbeidsovereenkomst aan de werkgever laten weten. Doet hij dat niet, dan is hij te laat en kan hij de boete niet meer invorderen.

Procedure

In de wet staat dat de werknemer de aanzegboete aanhangig moet maken bij de kantonrechter met een verzoekschrift. Dit wetsartikel treedt echter pas in werking op 1 juli 2015. Dat betekent dat een werknemer tot 1 juli 2015 de aanzegboete nog met een dagvaardingsprocedure moet vorderen. De werknemer in deze zaak heeft de aanzegboete per abuis met een verzoekschrift bij de kantonrechter aanhangig gemaakt. De kantonrechter ziet dat in deze zaak dus door de vingers.

Voor meer informatie en persoonlijk advies over de aanzegverplichting, kunt u uiteraard bij ons terecht.