Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid, heeft een digitale rekenhulp voor werkgevers geinitieerd. Met deze tool kunnen werkgevers snel en makkelijk bepalen of ze recht hebben op premiekortingen als zij iemand in dienst nemen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De rekentool premiekortingen

De regelhulp vindt u hier. Deze regelhulp kunnen werkgevers gebruiken voor de berekening van de premiekorting voor:

 • werknemers die uit een uitkering in dienst zijn gekomen
 • herplaatste werknemers vanuit de WIA
 • werknemers die een uurloon hebben tussen de 100% en 120% van het minimumloon.

Gegevens

De gegevens die een werkgever nodig heeft om de (mogelijke) premiekorting te berekenen zijn:

 • Had de werknemer – direct voordat hij in dienst trad – een uitkering?
 • Zo ja, welke uitkering?
 • De leeftijd van de werknemer
 • Het uurloon van de werknemer.

Premiekortingen

Werkgevers kunnen premiekortingen krijgen als zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid geven om bij hen in dienst te treden. De premiekortingen kunnen oplopen tot € 7000,- per jaar per werknemer. De kortingen kunnen bovendien (maximaal) de eerste drie jaar worden toegepast.

Welke werknemers?

Werkgevers kunnen aanspraak maken op premiekorting als zij ouderen, arbeidsgehandicapten en mensen uit de doelgroep baanafspraak met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

Recht op premiekorting?

In vier gevallen kan een werkgever recht hebben op premiekorting:

 1. werkgevers die in 2014 of 2015 een werknemer tussen de 18 en 27 jaar in dienst hebben genomen;
 2. werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen of een werknemer vanuit de WIA herplaatsen;
 3. werkgevers die een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst nemen die uit een uitkering komt;
 4. werkgevers die iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.

Voor persoonlijk en deskundig advies over premiekortingen, kunt u uiteraard bij ons terecht.