Je solliciteert bij een leuk bedrijf en na een paar goede gesprekken krijg je te horen dat ze je graag willen aannemen. Je krijgt een concept arbeidscontract toegestuurd. In het contract staat een proeftijd. Mag dat wel? En wat houdt het in?

Een proeftijd, mag dat wel?

In tijdelijke contracten langer dan zes maanden en in vaste arbeidscontracten mag een proeftijdbeding worden opgenomen.

De regels

De regels voor het afspreken van een geldig proeftijdbeding zijn strikt en streng. Als het proeftijdbeding niet aan de regels voldoet, dan is die niet geldig. De proeftijd moet:

  • voor beide partijen gelijk zijn, en
  • schriftelijk worden overeengekomen, en
  • mag niet in een opvolgend contract worden opgenomen, tenzij je een andere functie krijgt die duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden met zich meebrengt, dan mag het weer wel.
  • kan in een tijdelijk arbeidscontract van zes maanden of korter niet overeengekomen worden, en
  • mag in een tijdelijk arbeidscontract langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar maximaal één maand duren (tenzij in de toepasselijke cao een afwijkende termijn staat van maximaal twee maanden), en
  • mag in een vast arbeidscontract of in een tijdelijk contract van twee jaar of langer maximaal twee maanden duren.

Een proeftijd, wat houdt het in?

Als in je arbeidscontact een geldige proeftijd is opgenomen en je ondertekent dat contract, dan kan jouw werkgever én kan je zelf de arbeidsovereenkomst gedurende die proeftijdtermijn met onmiddellijke ingang opzeggen. Er hoeft dan geen opzegtermijn in acht te worden genomen en eventuele opzegverboden gelden niet.

Proeftijdontslag voor de eerste werkdag

De meester rechters vinden dat het zelfs mogelijk moet zijn om proeftijdontslag te nemen of te geven als de werknemer nog niet eens met werken is begonnen. Dat kan anders zijn als de werkgever of de werknemer in dat geval misbruik maakt van zijn mogelijkheid om proeftijdontslag te nemen of te geven.

Per welke datum?

Het proeftijdontslag is alleen geldig als het binnen de proeftijd is gegeven of genomen. Dit betekent – als de werkgever opzegt – dat de mededeling van het ontslag je binnen de proeftijdtermijn moet hebben bereikt. Dat geldt ook als je zelf proeftijdontslag neemt; ook dan moet de mededeling dat je ontslag neemt de werkgever binnen de proeftijdtermijn hebben bereikt.

Als je meer wilt weten over proeftijdbedingen of andere arbeidsvoorwaarden, neem dan contact met ons op.