Een van de speerpunten van het kabinet is dat zoveel mogelijk mensen ‘mee doen’ in de samenleving en dat werken dus wordt gestimuleerd. Een van de maatregelen die het kabinet daarvoor heeft genomen is de introductie van het garantiedagloon in de WW.

Garantiedagloon WW

Als een werknemer een baan kan aanvaarden waarbij hij minder verdient dan in de baan die hij daarvoor had, dan kan een overweging zijn om die baan niet te accepteren omdat de WW-uitkering – als de werknemer vervolgens weer werkloos wordt – wordt gebaseerd op dat lagere loon.

Het garantiedagloon WW houdt in dat het oude, hogere inkomen geldt als basis voor de WW-uitkering als de werknemer en niet het nieuwe lagere inkomen.

Van baan naar baan en daarna WW

Ook als een werknemer zijn baan verliest en aansluitend een baan aanvaardt met een lager inkomen, dan kan het garantiedagloon WW een rol spelen, namelijk als:

  • De werknemer minimaal 1 jaar bij zijn vorige werkgever heeft gewerkt;
  • Aansluitend op die baan 1 of meer banen heeft aanvaard waardoor hij toen niet werkloos is geworden;
  • De laatste baan binnen 54 weken na de beëindiging van de baan met het hogere loon is geëindigd;

Werken vanuit een WW-uitkering

Als een werknemer vanuit een WW-uitkering gaat werken in een baan met een lager inkomen, dan gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer heeft minimaal 1 jaar gewerkt in zijn oude baan, voordat hij werkloos werd;
  • Na deze baan had de werknemer recht op een WW-uitkering;
  • Door aanvaarding van de nieuwe baan eindigt de WW-uitkering;
  • De werknemer wordt werkloos, de vorige WW-uitkering wordt niet voortgezet, maar de werknemer heeft wel recht op een nieuwe WW-uitkering;
  • De nieuwe WW-uitkering start binnen 1 jaar na het begin van de vorige WW-uitkering.

Ingangsdatum

Deze voorwaarden gelden voor werknemers die op of na 1 juli 2015 (opnieuw) werkloos worden.

 

Voor persoonlijk en deskundig advies over de het garantiedagloon WW en over alle andere wijzigingen die per 1 juli 2015 gelden, kunt u uiteraard bij ons terecht.