Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om in een tijdelijke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen, tenzij de werkgever daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang bij heeft én dat  belang in het beding zelf motiveert.

Als uw tijdelijke werknemer zonder concurrentiebeding na zijn contract in dienst treedt bij de concurrent en uw klanten gaat benaderen, kunt u daar dan iets tegen doen?

Wat mag een ex-werknemer wel, en wat mag hij niet?

Uitgangspunt is dat een werknemer die niet is gebonden aan een concurrentiebeding, na afloop van zijn dienstverband de vrijheid heeft om bij een andere werkgever in dienst te treden die dezelfde activiteiten verricht als zijn voormalige werkgever. De werknemer heeft ook de vrijheid om zelf een onderneming te beginnen die concurrerende activiteiten verricht.

Deze vrijheid is groot, maar niet onbeperkt. Onder omstandigheden is de concurrentie van de werknemer ongeoorloofd. Dit wordt ook wel onrechtmatige concurrentie genoemd.

Onrechtmatige concurrentie

Een werknemer maakt zich schuldig aan onrechtmatige concurrentie als hij de vaste klanten van zijn voormalige werkgever stelselmatig benadert en daarbij gebruik maakt van kennis en gegevens die hij tijdens zijn dienstverband heeft verkregen. De omstandigheden van het geval, of bijkomende omstandigheden spelen bij de beoordeling of de concurrentie onrechtmatig is een grote rol.

Kan de nieuwe werkgever ook worden aangepakt?

Als de werknemer zich schuldig maakt aan onrechtmatige concurrentie (of als hij in strijd met zijn concurrentiebeding zou handelen) en de nieuwe werkgever heeft daarvan profijt, dan kan ook hij worden aangepakt voor onrechtmatige concurrentie als de oude werkgever daarvan nadeel ondervindt. Ook hier spelen de bijkomende omstandigheden weer een grote rol.

Aanpak van onrechtmatige concurrentie

Als sprake is van onrechtmatige concurrentie, dan kan de oud-werkgever de werknemer sommeren dat onrechtmatige gedrag onmiddellijk te beëindigen.

Ook de nieuwe werkgever kan worden gesommeerd zijn onrechtmatige gedrag onmiddellijk te beëindigen, zie Voorbeeldbrief aan nieuwe werkgever van ex-werknemer inzake onrechtmatige concurrentie.

 

Voor persoonlijk en deskundig advies over uw mogelijkheden om onrechtmatige concurrentie aan te pakken kunt u uiteraard bij ons terecht.