Als je werkt op basis van een tijdelijke contract dat al één of misschien wel meerdere keren is verlengd, dan kan het zo zijn dat je tijdelijke contract automatisch een vast contract is geworden. Hoe zit dat?

Vast contract?

Als je al drie tijdelijke contracten hebt gehad, dan kan het zo zijn dat het vierde tijdelijke contract dat je met je werkgever afspreekt, in feite een vast contract is.

Voorbeeld:
Sophie is voor twee maanden bij DGH gaan werken. Toen het contract afliep is het contact verlengd met twee maanden. Vervolgens is het contact weer met twee maanden verlengd. De eigenaar van DGH is wel tevreden over Sophie en laat weten dat hij het contact met zes maanden wil verlengen. Het vierde tijdelijke contract wordt door Sophie en de eigenaar van DGH ondertekend en Sophie gaat weer aan het werk. Hoewel de eigenaar van DGH en Sophie samen een tijdelijk contract hebben afgesproken, is in feite sprake van een contract voor onbepaalde tijd tussen DGH en Sophie omdat het vierde tijdelijke contract automatisch een vast contract is.

Een tijdelijk contract wordt ook automatisch een contract voor onbepaalde tijd als twee of meer tijdelijke contracten bij elkaar opgeteld langer dan 24 maanden duren.

Voorbeeld:
Sophie is voor 18 maanden in dienst getreden bij DGH. Na afloop wordt het contract verlengd met een jaar. Hoewel de eigenaar van DGH en Sophie samen een tijdelijk contract hebben afgesproken, is in feite sprake van een vast contract tussen DGH en Sophie. Dat is niet direct bij aanvang van het tweede contract het geval, maar pas als in totaal 24 maanden zijn verstreken; in de zevende maand van het tweede contract dus.

De ketting is gebroken

Deze regels gelden voor tijdelijke contracten die elkaar direct opvolgen of die elkaar met een pauze (periode zonder dienstverband) van 6 maanden of minder opvolgen. Als de pauze langer dan zes maanden heeft geduurd, dan is de ketting gebroken en begint de telling opnieuw.

Voorbeeld:
Sophie is voor zes maanden in dienst getreden bij DGH, daarna is haar contract tweemaal met een half jaar verlengd. Na afloop van haar derde contract vertrekt Sophie op wereldreis. Als zij na acht maanden terug komt vraagt DGH of zij weer wil komen werken. DGH biedt Sophie een contract voor de duur van een half jaar aan. Dit vierde tijdelijke contract is geen contract voor onbepaalde tijd omdat tussen het derde en het vierde contract een pauze van acht maanden zit. Na zes maanden pauze is de ketting verbroken en begint de telling opnieuw. Het vierde contact van Sophie is dan dus het eerst contract van de nieuwe ketting.

Kortere pauzes

Als de pauze tussen twee contracten zes maanden of korter duurt, dan doorbreekt die pauze de ketting dus niet. Sterker nog; pauzes van zes maanden en korter tellen mee bij de berekening van de totale duur van de ketting.

Voorbeeld:
Sophie is voor tien maanden in dienst getreden bij DGH, daarna is haar contract met tien maanden verlengd. Na afloop van tweede contract vertrekt Sophie op wereldreis. Als zij na vijf maanden terug komt vraagt DGH of zij weer wil komen werken. DGH biedt Sophie een contract voor de duur van een half jaar aan. Dit derde contract voor bepaalde tijd is wel een contract voor onbepaalde tijd omdat de contracten en de pauze bij elkaar opgeteld de vierentwintig maanden heeft overschreden.

Uitzonderingen

Zoals bij alle regels, gelden ook bij deze regels diverse uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het moet gaan om een ketting van contracten. Als een werkgever en een werknemer één tijdelijk contract van drie jaar afspreken, dan is en blijft sprake van een tijdelijk contact ook al overschrijdt het contract de 24-maanden termijn.
    • Een tijdelijk contract van 2 jaar of langer mag zelfs éénmalig met maximaal 3 maanden worden verlengd zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat;
  • In de cao kunnen afwijkende regels staan;
  • Deze regels gelden niet voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en een klein dienstverband (maximaal 12 uur per week) hebben;
  • Voor oudere werknemers – boven de AOW- of andere pensioengerechtigde leeftijd – gelden ruimere regels.
  • Ook voor bestuurders van een rechtspersoon gelden deze regels niet.

Als je meer wilt weten over het automatisch ontstaan van een vast contract, neem dan contact met ons op.