In de meeste zaken die door een rechter worden behandeld, hebben de partijen de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. In zaken waarbij rechters oordelen over ontbinding van een arbeidsovereenkomst is dat (bijna) niet mogelijk.

Onzekerheid

De wetgever heeft hiervoor destijds gekozen om te voorkomen dat werkgevers en werknemers lange tijd in onzekerheid verkeren of zij nu wel of geen dienstverband met elkaar hebben.

Wijzigingen

Dit gaat per 1 juli 2015 veranderen. De Wet Werk en Zekerheid gaat er voor zorgen dat hoger beroep én cassatie wel mogelijk wordt in ontbindingszaken.

Hof anticipeert niet

In twee recente zaken die bij het Hof Den Haag speelden, heeft het hof geoordeeld dat het niet anticipeert op de aankomende mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen een uitspraak in een ontbindingsprocedure.

7 april 2015

In een zaak waarin het Hof Den Haag op 7 april 2015 besliste heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen een verloskundige en de verloskundige praktijk waar zij werkte ontbonden. De werkneemster was het daar niet mee eens omdat zij zwanger was. Zij gaat in hoger beroep. Nu hoger beroep in dit soort zaken niet mogelijk is, verwerpt het Hof het verzoek van de werkneemster. Ook het feit dat hoger beroep in ontbindingszaken vanaf 1 juli 2015 wel mogelijk is, verandert het oordeel van het hof niet.
Deze uitspraak vindt u hier

14 april 2015

Een week later heeft het hof Den Haag een vergelijkbare uitspraak gedaan in een zaak waarin de kantonrechter de arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en zijn werkgever ontbond vanwege een verstoorde verhouding. De werknemer was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Ook in deze zaak oordeelde het hof dat hoger beroep in dit soort zaken niet mogelijk is en dat het feit dat hoger beroep in ontbindingszaken vanaf 1 juli 2015 wel mogelijk is, het oordeel van het hof niet verandert.
Deze uitspraak vindt u hier

 

Voor meer informatie en persoonlijk advies ov