Als je zwanger bent van een tweeling of meerling, dan heb je sinds 1 april 2016 recht op een langere zwangerschapsverlof-periode.

Zwangerschapsverlof

Als je werkt en zwanger bent, dan heb je recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof gaat op zijn vroegst zes weken voor de uitgerekende datum in en op zijn laatst vier weken voor de uitgerekende datum.

Langer verlof bij meerlingenzwangerschap

Sinds 1 april jl. is het zwangerschapsverlof bij meerlingen uitgebreid. Als je zwanger bent van een tweeling of van een meerling en je uitgerekende datum op of na 26 mei 2016, dan kan je je zwangerschapsverlof eerder laten ingaan. Door de nieuwe regeling kan het zwangerschapsverlof ingaan tussen 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. Jij bepaalt zelf de eerste dag van je verlof. Je kunt er ook voor kiezen om het verlof in te laten gaan tussen zes en vier weken voor de dag na de uitgerekende dag. In het schema op de site van UWV staat precies aangegeven in welke situatie je wanneer je zwangerschapsverlof kunt laten ingaan.

Andere wijzigingen

Per 1 januari 2015 gelden is ook al een en ander gewijzigd. Een overzichtje:

Gespreid opnemen van het verlof

Je kunt sinds 1 januari 2015 de laatste periode van het bevallingsverlof in delen opnemen. Het deel van het bevallingsverlof dat overblijft vanaf zes weken na de datum van de bevalling mag gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. Dit gaat in overleg met de werkgever en het verzoek om gespreid verlof op te nemen moet uiterlijk drie weken na de bevallingsdatum bij de werkgever zijn ingediend.
De totale duur van het verlof verandert niet. Ook de uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde.

Overnemen verlof bij overlijden moeder

Sinds 1 januari 2015 kan de partner het overblijvende verlof overnemen als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof. Dit is ook mogelijk als de moeder geen recht had op bevallingsverlof, bijvoorbeeld als zij geen werk of uitkering had. De partner heeft dit recht ook als de moeder zelfstandige was.
De partner vraagt het verlof aan bij zijn of haar eigen werkgever of bij het UWV. De partner krijgt tijdens het verlof het loon doorbetaald. Als de partner als zelfstandige werkt, dan kan hij of zij een uitkering aanvragen bij het UWV.

Uitbreiding bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Sinds 1 januari 2015 kan het bevallingsverlof bij langdurige ziekenhuisopname van het kind, maximaal 10 weken langer duren.
Deze uitbreiding moet je bij je werkgever of bij het UWV aanvragen.

 

Als je meer wilt weten over zwangerschaps- en bevallingsverlof, neem dan contact met ons op.