De meeste werkgevers zullen met enige reserve de curriculum vitae van een sollicitant bekijken. Het takenpakket van de huidige functie zal hoogstwaarschijnlijk wat zijn aangedikt, net als de werkervaringen in het verleden. Sollicitanten zullen bovendien hun minder positieve eigenschappen achterwege laten en hun positieve wat oppoetsen. Dat is allemaal nog tot daar aan toe, maar wat te doen als blijkt dat een sollicitant die u heeft aangenomen klinkklare leugens heeft verkondigd?

Functioneren

Het verstrekken van onjuiste gegevens tijdens een sollicitatie of het verzwijgen van relevante informatie kan leiden tot ontslag. Dat hoeft echter niet per definitie het geval te zijn. Als een werknemer – ondanks het feit dat hij zijn hbo-studie toch niet afgerond blijkt te hebben – uitstekend functioneert, dan kan de rechter beslissen dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet nodig is.

Diploma vereist

Dat is anders als voor de uitoefening van de functie vereist is dat de medewerker in het bezit is van een diploma. Als iemand is aangenomen voor de functie van advocaat, dan zal hij toch echt zijn rechtenstudie afgerond moeten hebben, anders kan hij geen advocaat worden. Datzelfde geldt uiteraard voor vrachtwagenchauffeurs; zonder vrachtwagenrijbewijs kan hij niet aan de slag. In dit soort gevallen zullen rechters vaak wel tot de conclusie komen dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden.

Kantonrechter Den Haag

Vorige week heeft de kantonrechter Den Haag de arbeidsovereenkomst van een werkneemster ontbonden die niet alleen over haar persoonsgegevens had gelogen – zij heeft verteld dat zij getrouwd is met meneer X, terwijl in werkelijkheid meneer Y haar echtgenoot is – maar ook over haar opleiding én over haar werkervaring.

Deze leugens gingen zelfs zo ver dat bleek dat zij géén van de op haar cv vermelde opleidingen had gevolgd en dat zij géén van de op haar cv vermelde banen had gehad.

Uit de beoordeling over het functioneren van de werkneemster bleek bovendien dat de werkneemster niet over de benodigde kennis, vaardigheden en attitude op academisch niveau beschikte om de functie te kunnen uitvoeren. Redenen genoeg voor de kantonrechter om de werkgever van deze werkneemster te verlossen.

Deze uitspraak vindt u hier

 

Voor persoonlijk en deskundig advies over ontslag van werknemers, maar ook over het screenen van potentiële nieuwe werknemers, kunt u uiteraard bij ons terecht.