Schuldeisers kunnen, als mensen blijven weigeren om hun schulden te betalen, beslag leggen op de eigen woning, de inboedel, de auto, boot of caravan van de schuldenaar. De schuldeiser kan deze zaken dan laten verkopen en met de opbrengst daarvan worden de schulden betaald. Schuldeisers kunnen echter ook beslag leggen op het loon (of de uitkering) van de schuldenaar. Dan krijgt de werkgever met de beslaglegging te maken.

Werkgever is slechts lijdend voorwerp bij loonbeslag

De deurwaarder klopt bij de werkgever aan met een brief waarin staat dat hij loonbeslag komt leggen op het loon van één van de werknemers. De werkgever is in dit soort gevallen slechts ‘lijdend voorwerp’. Hij is geen partij.

Werkgever is verplicht om mee te werken aan het loonbeslag

Wèl heeft de werkgever de verplichting om mee te werken aan het loonbeslag. Hij zal een deel van het loon van de werknemer aan de deurwaarder moeten overmaken, maar hij zal bijvoorbeeld ook informatie moeten verstekken over de hoogte van het nettoloon en over het dienstverband van de werknemer. Als de werkgever niet meewerkt, dan kan hij zelfs zelf verantwoordelijk worden gehouden voor betaling van de schulden van de werknemer.

Beslagvrije voet

Bij loonbeslag moet rekening worden gehouden met de beslagvrije voet. Op dat deel van het inkomen mag geen beslag worden gelegd, omdat het nodig is om van te kunnen leven. Om de beslagvrije voet te kunnen bepalen moet veel informatie worden aangeleverd. Geen- of onvoldoende informatie kan leiden tot een te lage beslagvrije voet.

Minder informatie nodig voor berekening beslagvrije voet

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de berekening van de beslagvrije voet vereenvoudigen. Zij denkt dat als veel minder informatie nodig is om de beslagvrije voet vast te stellen, de kans aanzienlijk kleiner is dat de beslagvrije voet door gebrek aan informatie te laag wordt vastgesteld.

Hoofdlijnen vereenvoudiging beslagvrije voet

De staatssecretaris heeft een hoofdlijnnotitie naar de Tweede Kamer gestuurd met de hoofdlijnen van het voorstel om tot een eenvoudiger systeem voor de berekening van de beslagvrije voet te komen. Het voorgestelde systeem is transparanter, beter uitvoerbaar, en voorziet in een goede balans tussen de belangen van schuldeisers en schuldenaar.

De beslagvrije bedragen zijn nog niet bekend

De bedragen en percentages die bij de nieuwe berekening van de beslagvrije voet horen, zullen in de loop van 2016 bekend worden gemaakt.

Voor persoonlijk en deskundig advies over loonbeslag, kunt u uiteraard bij ons terecht.