Als een werkgever een medewerker aanneemt die ziek is of een arbeidshandicap heeft, dan kan in sommige gevallen gebruik worden gemaakt van een no-riskpolis. De no-riskpolis dekt een groot deel van de loonkosten als deze werknemer ziek wordt.

Welke werknemers komen in aanmerking?

Een werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij bij het begin van zijn dienstverband aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij heeft een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • Hij kreeg ooit een Wajong-uitkering.
  • Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. En hij komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst.
  • Hij heeft een verklaring van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft.
  • Hij heeft een WSW-indicatie.
  • Hij is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Hij krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.

Duur van de no-riskpolis

De no-riskpolis geldt vanaf de eerste werkdag van de werknemer en duurt 5 jaar. Na 5 jaar kan de werknemer verlenging van de no-riskpolis aanvragen bij UWV.

Looncompensatie

Als een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, dan betaalt het UWV gedurende  maximaal 2 jaar een Ziektewetuitkering voor deze werknemer; in het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon, in het tweede jaar 70% van het dagloon.

No-riskpolis als ontbindende voorwaarde

Als een werkgever een werknemer met een no-riskpolis in dienst neemt, dan is hij de eerste 5 jaar dus voor een groot deel gedekt als deze werknemer ziek wordt. Als de no-riskpolis niet wordt verlengd na 5 jaar, dan komt het risico voor loonbetaling bij ziekte volledig bij de werkgever te liggen.

Een Limburgse werkgever die een werknemer met een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie de gelegenheid heeft gegeven om bij hem aan het werk te gaan heeft daarom een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst opgenomen; als de werknemer geen no-riskpolis meer heeft, dan eindigt het dienstverband.

De Kantonrechter Maastricht heeft geoordeeld dat dit geoorloofd is.

Deze uitspraak vindt u hier

 

Voor persoonlijk en deskundig advies over het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers en over het opnemen van ontbindende voorwaarden in een arbeidsovereenkomst, kunt u uiteraard bij ons terecht.