De vakantieperiode staat bijna alweer voor de deur. Veel werknemers zullen erop uittrekken met gezin of vrienden, naar verre oorden of een camping in de buurt. Maar er zijn ook werknemers die door hun werkgever teleurgesteld worden omdat hun vakantieaanvraag wordt geweigerd. Mag dat eigenlijk wel?

De vakantieaanvraag van een werknemer

“De werkgever moet de vakantie vaststellen overeenkomstig de wensen van de werknemer”, dat is de hoofdregel. Dit betekent dat het initiatief om vakantie op te nemen in principe van de werknemer komt. Het betekent ook dat de werkgever de wensen van de werknemer in principe moet honoreren.

Uitzondering ‘overeenkomstig de wensen van de werknemer’

Op deze hoofdregel bestaan diverse uitzonderingen. De eerste uitzondering is dat werkgevers verplichte vakantiedagen, vakantieperiodes en andere vakantieregels mogen vaststellen binnen hun bedrijf. In een personeelshandboek kan bijvoorbeeld staan dat bepaalde vaste (feest)dagen als verplichte vakantiedagen worden aangemerkt, dat werknemers binnen een bepaalde periode vakantie moeten opnemen of juist dat werknemers in een bepaalde (piek)periode geen vakantiedagen kunnen opnemen.

Ook in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) kunnen specifieke data zijn vastgesteld waarop iedereen die in de desbetreffende bedrijfstak of onderneming werkzaam is, verplicht op vakantie moet. De bouwvakvakantie is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld daarvan.

Uitzondering ‘vaststellen overeenkomstig de wensen van de werknemer’

Als je werkgever een goede reden heeft om je vakantieaanvraag niet te honoreren, dan mag hij je vakantieaanvraag weigeren. Als je bijvoorbeeld een duo functie bekleedt en je collega gaat in dezelfde periode op vakantie, dan kan dat een reden zijn om je vakantieaanvraag te weigeren.

Een andere reden om je vakantieaanvraag te weigeren kan zijn dat je vakantiedagentegoed dat je tot dan toe hebt opgebouwd onvoldoende is.

Tijdig weigeren

Je werkgever moet binnen twee weken nadat je jouw vakantieaanvraag hebt ingediend, schriftelijk aan je laten weten of hij die aanvraag honoreert of niet. Als hij dat niet doet, dan is de vakantie vastgesteld zoals jij hebt verzocht.

Intrekken van een vastgestelde vakantie

Als je werkgever je vakantieaanvraag al heeft goedgekeurd, dan staat die in principe natuurlijk gewoon vast. Er kunnen zich echter situaties voordoen op grond waarvan je werkgever de goedgekeurde vakantie alsnog mag intrekken. Dat mag uiteraard alleen in uitzonderlijke situaties, waarbij geldt dat je werkgever dat met jou dient te overleggen. Ook wordt in dat geval van je werkgever verwacht dat hij de schade die je door de intrekking van de vakantie lijdt, aan je vergoedt.

Als je meer wilt weten over vakantieregels, neem dan contact met ons op.