In ons vorige blog schreven we over het automatisch ontstaan van een vast dienstverband ook al heb je een tijdelijk contract met je werkgever afgesproken. Als die situatie zich voordoet (check hier of je tijdelijke contract al is overgegaan in een vast contract), wat zijn daar dan de gevolgen van?

Vast dienstverband; andere regels

De regels voor een tijdelijk dienstverband zijn anders dan de regels voor een vast dienstverband. Het grootste verschil is dat een tijdelijk dienstverband automatisch eindigt en een vast dienstverband niet.

Einde contract bepaalde tijd

Een tijdelijk contact eindigt automatisch als de afgesproken termijn is verstreken. Dat gebeurt automatisch, dus noch jouw werkgever, noch jijzelf hoeft daar iets voor te doen.

Voorbeeld: Sophie heeft een contract voor de duur van zes maanden – van 1 januari tot en met 30 juni – afgesproken. Op 30 juni is de laatste werkdag van Sophie; haar contract eindigt automatisch op 1 juli omdat dit is afgesproken.

Einde contract onbepaalde tijd

Een vast dienstverband eindigt niet automatisch. Een van partijen zal het dienstverband op moeten zeggen of partijen zullen samen moeten afspreken dat en wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

Voorbeeld: Sophie is voor 18 maanden in dienst getreden bij DGH. Na afloop wordt het contract verlengd met een jaar. Hoewel de eigenaar van DGH en Sophie samen een tijdelijk contract hebben afgesproken, is vanaf de zevende maand van het tweede contract sprake van een vast dienstverband. Het tweede contract voor bepaalde tijd eindigt nu niet – hoewel Sophie en DGH dat wel hebben afgesproken – aan het einde van het tweede contract.
Zie ook: Heb ik al een vast contract?

Beëindiging door je werkgever

Als je werkgever een vast dienstverband wil beëindigen, dan zal hij daar 1) een goede reden voor moeten hebben, 2) gezocht moeten hebben naar een andere oplossing, 3) gekeken moeten hebben of je niet in een andere functie geplaatst kan worden. Pas dan kan hij het dienstverband opzeggen. Als jij echter niet instemt met opzegging van je dienstverband, dan zal hij dat (afhankelijk van de reden voor ontslag) aan het UWV of aan de rechter moeten vragen.

Beëindiging door jezelf

Als je een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wilt beëindigen, dan moet je dat aan je werkgever laten weten. Daarbij zal je de geldende opzegtermijn in acht moeten nemen.

Beëindiging in onderling overleg

Als je werkgever het dienstverband niet wil voortzetten en jij wilt dat zelf ook niet, dan kunnen jullie ook met elkaar afspreken dat – en wanneer het dienstverband eindigt. Die afspraken moeten jullie dan wel op papier zetten.

Ben je benieuwd naar andere gevolgen van het ontstaan van een vast dienstverband, neem dan contact met ons op.