In de wet minimumloon staat welk loon je werkgever je minimaal verplicht is te betalen. Het gaat dan altijd om brutobedragen dus belastingen en sociale zekerheidsbijdragen moeten nog van dat bedrag worden afgehaald.

Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

De WML geldt voor iedereen die in Nederland op basis van een arbeidsovereenkomst werkt, voor thuiswerkers en voor anderen die geen arbeidscontract, maar wel een arbeidsverhouding hebben (mensen die minimaal 3 maanden minimaal 5 uur per week werken).

Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Voor jeugdigen tot 15 jaar geldt geen minimum. Tot 1 juli 2015 gold de wet niet voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hadden bereikt, maar dat is sinds 1 juli 2015 gewijzigd. De leeftijdgrens is uit de wet gehaald. Lees hier verder over de WML.

Je vakantiegeld is altijd minimaal 8% van jouw bruto minimumloon. Dit moet je werkgever je bovenop je loon betalen. Zie ook:  Vakantiegeld.

Per 1 juli 2016

Per 1 juli 2016 stijgt het bruto wettelijk minimumloonbedrag van € 1.524,60 per maand per 1 januari 2016 tot € 1.537,20 per maand per 1 juli 2016.

Ook het bruto wettelijk minimumjeugdloon stijgt per 1 juli 2016:

  • Voor 22-jarigen van € 1.295,90 per maand per 1 januari 2016 tot € 1.306,60 per maand (85% van het wml) per 1 juli 2016;
  • Voor 21-jarigen van € 1.105,35 per maand per 1 januari 2016 tot € 1.114,45 per maand (72,5% van het wml) per 1 juli 2016;
  • Voor 20-jarigen van € 937,65 per maand per 1 januari 2016 tot € 945,40 per maand (61,5% van het wml) per 1 juli 2016;
  • Voor 19-jarigen van € 800,40 per maand per 1 januari 2016 tot € 807,05 per maand (52,5% van het wml) per 1 juli 2016;
  • Voor 18-jarigen van € 693,70 per maand per 1 januari 2016 tot € 699,45 per maand (45,5% van het wml) per 1 juli 2016;
  • Voor 17-jarigen van € 602,20 per maand per 1 januari 2016 tot € 607,20 per maand (39,5% van het wml) per 1 juli 2016;
  • Voor 16-jarigen van € 526,00 per maand per 1 januari 2016 tot € 530,35 per maand (34,5% van het wml) per 1 juli 2016;
  • Voor 15-jarigen van € 457,40 per maand per 1 januari 2016 tot € 461,15 per maand (30% van het wml) per 1 juli 2016.

Wijziging leeftijdsgrens minimumjeugdloon

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de leeftijd van het minimumjeugdloon verlagen; in 2017 vallen 22-jarigen niet meer onder het minimumjeugdloonregeling. Vanaf 2019 wil hij dat ook voor 21-jarigen. Bovendien zal de minimumjeugdloonstaffel voor jongeren van 18, 19 en 20 jaar worden aangepast.

Minimale loon bij parttime werken

Als je parttime werkt, dan kun je berekenen welk loon jouw werkgever je minimaal moet betalen door het aantal uur dat je per week werkt te delen door het aantal uur van een fulltime werkweek in jouw bedrijf. Vermenigvuldig dit met het fulltime minimumloon dat op jou van toepassing is.

Cao-loon

Als binnen jouw bedrijf een cao geldt, dan moet je werkgever minimaal het loon betalen dat in de cao staat. Dit loon mag in elk geval niet lager zijn dan het minimum op grond van de WML.

Als je meer wilt weten over (de hoogte van) jouw loon, neem dan contact met ons op.