In Californië zal het minimumloon in de aankomende vijf à zes jaar stijgen tot $ 15,- (€ 13,50) per uur. Diverse staten hebben hetzelfde voornemen als Californië omdat het minimumloon in Amerika al jaren niet is gestegen. In Nederland stijgt het minimumloon tweemaal per jaar; op 1 januari en op 1 juli. De stijging wordt in principe gerelateerd aan de aan de gemiddelde contractloonontwikkeling.

Minimumloon in Amerika

Het minimumloon in Californië is nu nog $ 10,- (€ 8,83) per uur. In de rest van Amerika is het $7,25 (€ 6,40) per uur. In de afgelopen 7 jaar is het minimumloon in Amerika niet gestegen.

Minimumloon in Nederland

In Nederland bedraagt het minimumloon voor mensen van 23 jaar en ouder sinds 1 januari 2016 € 8,80 per uur (uitgangspunt hierbij is een 40-urige werkweek). Voor jongeren ligt het minimum(jeugd)loon een stuk lager. Voor een 21-jarige is het minimum-uurloon € 6,38, bij iemand van 18 jaar € 4,01 en bij een 15-jarige € 2,64 (ook hier is een 40-urige werkweek weer het uitgangspunt).

De wet Minimumloon geldt voor iedereen die in Nederland op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, voor thuiswerkers en anderen die geen arbeidscontract, maar wel een arbeidsverhouding hebben (mensen die minimaal 3 maanden minimaal 5 uur per week werken).

Minimumloon geldt ook voor AOW-ers

Tot 1 juli 2015 stond in de Wet Minimumloon een leeftijdsgrens; werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hadden bereikt konden geen aanspraak meer maken op loon dat minimaal gelijk was aan het minimumloon. Dit is op 1 juli 2015 veranderd. De leeftijdgrens is eruit gehaald, zodat ook AOW-ers sindsdien aanspraak kunnen maken op het minimumloon.
Zie ook: Maatregelen om schijnconstructies van werkgevers te voorkomen.

Minimumloon geldt ook voor buitenlandse werknemers

Medewerkers van binnen de EU, maar ook werknemers van buiten de EU hebben ook recht op betaling van minimaal het minimumloon. Voor een medewerker van buiten de EU zal een tewerkstellingsvergunning aanvragen moeten worden. Die vergunning  wordt niet verleend als de werkgever niet belooft om het volledige wettelijke minimumloon te betalen.

Acties tegen onderbetaling

1 – Spreek de werkgever aan
Wat kan een werknemer doen als hij minder loon ontvangt dan het minimum(jeugd)loon? De werknemer kan zijn werkgever daar allereerst op aanspreken. Misschien is sprake van een vergissing of van een administratieve misser en is de werkgever bereid om dat – met terugwerkende kracht – recht te zetten.

2- Schrijf een brief
Als de werkgever niet bereid is om het loon aan te passen, dan kan de werknemer in een brief aanspraak maken op het minimumloon en op nabetaling van hetgeen te weinig aan hem is betaald.

3 – Inspectie SZW of de kantonrechter
Als een werkgever minder dan het minimumloon betaalt, dan kan de werknemer dit (desnoods anoniem) melden bij de Inspectie SZW  (zie: formulier onderbetaling WML).  De werkgever kan dan door de Inspectie worden beboet en hij zal – onder het dreigement van een dwangsom – binnen 4 weken het achterstallige salaris aan de werknemer moeten betalen.
De werknemer kan ook aan de kantonrechter vragen om de werkgever te veroordelen om in het vervolg het minimumloon te betalen en om het achterstallige salaris aan de werknemer uit te betalen. Dit kunnen werknemers tot vijf jaar nadat zij te weinig loon hebben ontvangen nog doen.

Voor persoonlijk en deskundig advies op maat over (recht op) minimumloon, kunt u uiteraard bij ons terecht.