Als je een auto van de zaak rijdt en ziek wordt, moet je dan de auto inleveren als je ziek bent? En als je werkgever je vraagt om de auto in te leveren gedurende jouw ziekte? Of is dat niet toegestaan?

Auto inleveren bij ziekte of niet?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de werknemer de bedrijfsauto ook privé mag gebruiken of niet.

Hoe zit dat?

Als je ziek bent, dan heb je recht op doorbetaling van je loon (zie ook: Loon tijdens ziekte). Als je de bedrijfsauto ook privé mag gebruiken, dan wordt dat gezien als loon ‘in natura’. Al het loon, dus ook het loon in natura moet tijdens de ziekte worden doorbetaald. Met andere woorden; als je de auto (ook) privé mag rijden, dan heb je daar tijdens je ziekte in principe ook recht op.

Het omgekeerd geldt ook. Als je de bedrijfsauto alleen gebruikt voor het uitoefenen van je werkzaamheden, dan is het gebruik dus niet aan te merken als loon. Je werkgever mag dan van je verlangen dat je de auto inlevert. Immers, als je niet werkt, dan heb je de auto ook niet nodig.

Goede reden

Soms is het antwoord op de vraag; auto inleveren bij ziekte? “Ja” vanwege bijzondere omstandigheden.
Als je werkgever een goede reden heeft om aan je te vragen om de bedrijfsauto in te leveren, dan kan het toch zo zijn dat je dat moet doen. Als je werkgever bijvoorbeeld een vervanger voor je heeft moeten inhuren om jouw werkzaamheden te doen. Deze vervanger zal dan voor het uitvoeren van de werkzaamheden wellicht een auto nodig hebben. Als dat echt niet anders opgelost kan worden, dan mag je werkgever van je vragen om jouw auto in te leveren. Dat geldt ook als je de auto privé gebruikt. Je werkgever zal je daar dan wel voor moeten compenseren, bijvoorbeeld door een vervangende auto voor je te regelen of door je schadeloos te stellen.

Als je meer wilt weten over de regels over auto inleveren bij ziekte, neem dan contact met ons op.