Banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking

Basispakket

Er komt een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel om deze harmonisatie in het aanbod voor werkgevers per 1 januari 2016 wettelijk te regelen. Gemeenten en UWV kunnen, in de geest van de wet, in 2015 alvast aan de slag.

No-risk polis

Het gaat dan om de no-risk polis waarmee ondernemers die werk bieden aan mensen met een beperking kunnen worden gecompenseerd voor loonkosten bij uitval door ziekte.

Mobiliteitsbonus

Ook de mobiliteitsbonus waarbij werkgevers minder premie hoeven te betalen, komt de komende jaren beschikbaar voor de hele doelgroep van de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord. Deze harmonisatie geldt voorlopig voor vijf jaar en zal tussentijds worden geëvalueerd.

Jobcoaches

Over een zo eenduidig mogelijke inzet van jobcoaches, die zorgen voor de begeleiding van werknemers met een beperking, vindt momenteel overleg plaats tussen de gemeenten en het UWV. Deze eenduidigheid in de ondersteuning maakt het voor werkgevers makkelijker om banen voor mensen met een arbeidsbeperking aan te bieden.

125.000 extra banen

In het Sociaal Akkoord heeft het kabinet afspraken gemaakt met de sociale partners om in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen in te richten voor mensen met beperkingen uit de doelgroep van de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking.

Zie ook: Werkgevers verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen

 

Voor persoonlijk advies over het aannemen van werknemers kunt u uiteraard bij ons terecht.