De kantonrechter Arnhem bepaalde dat de doorstarter van een failliet bedrijf die werknemers van dat failliete bedrijf in dienst heeft genomen, moet worden gezien als opvolgend werkgever. Dat heeft tot gevolg dat het tijdelijke contract dat de nieuwe werkgever met deze werknemers is overeengekomen, in feite een vast contract was.

Geen automatisch einde

De werkgever – die dacht dat hij tijdelijke contract had afgesloten – heeft de werknemers laten weten dat het dienstverband na afloop van het contract geen vervolg zal krijgen. Maar nu in feite sprake was van een vast contract, kon hij dat helemaal niet doen. De werkgever had het dienstverband alleen kunnen opzeggen met instemming van de werknemer of met toestemming van het UWV. Hij had geen van beide.

Vergoeding onregelmatig ontslag

Nu de werkgever het dienstverband heeft opgezegd zonder zich aan de geldende regels te houden, was sprake van onregelmatig ontslag. De werkgever moet op grond daarvan aan de werknemers schadevergoeding betalen.

Transitievergoeding

Niet alleen de dienstjaren bij het nieuwe bedrijf, maar ook de dienstjaren bij de failliete werkgever tellen mee omdat sprake is van opvolgend werkgeverschap. Op grond daarvan hadden de werknemers dus aanspraak op de transitievergoeding.

Billijke vergoeding

Bovenop de schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging en de transitievergoeding, moet de werkgever ook nog een billijke vergoeding aan de werknemers betalen.

Deze uitspraak vindt u hier.

Opvolgend werkgeverschap

Bij opvolgend werkgeverschap loopt – kort gezegd – het dienstverband van de werknemer door als hij bij de opvolgende werkgever in dienst treedt. Dus wanneer werknemer A in dienst is bij bedrijf B en vervolgens in dienst treedt bij bedrijf C die als opvolgend werkgever wordt beschouwd, dan telt het dienstverband bij bedrijf B mee voor de anciënniteit (het arbeidsverleden).

Gevolgen opvolgend werkgeverschap

Als sprake is van opvolgend werkgeverschap, dan kan dat diverse vergaande gevolgen hebben. Dat blijkt wel uit deze uitspraak van de kantonrechter Arnhem. Het is daarom belangrijk om u hierover – bijvoorbeeld bij de overname van een bedrijf(sonderdeel) na faillissement – goed te laten informeren.

Voor persoonlijk en deskundig advies over het overnemen van een (failliet) bedrijf(sonderdeel) en/of van werknemers van een andere onderneming, kunt u uiteraard bij ons terecht.