Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk om het dienstverband van een werknemer op te zeggen zonder procedure bij UWV of de kantonrechter, namelijk als de werknemer instemt met het ontslag.

Geen verplichting

Dit betekent niet dat een werkgever altijd eerst aan de werknemer moet vragen of hij instemt met zijn ontslag. De werkgever mag er ook voor kiezen om direct een UWV- of kantonrechtersprocedure te volgen.

Individuele instemming

De instemming van de werknemer moet blijken uit zijn schriftelijke verklaring. De instemming kan alleen door de individuele werknemer worden gegeven, dus niet op collectief niveau, bijvoorbeeld in het kader van een collectief ontslag.

Duidelijke en ondubbelzinnige verklaring

De werknemer kan alleen aan zijn instemming met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst worden gehouden als hij dat duidelijk en ondubbelzinnig heeft verklaard.

Wederzijds goedvinden

Naast de mogelijkheid tot instemming met het ontslag door de werknemer, blijft ook de mogelijkheid bestaan dat werkgever en werknemer een beëindigingsovereenkomst sluiten om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen.

Twee weken bedenktijd

De werknemer kan zijn schriftelijke (onvoorwaardelijke) instemming met ontslag, binnen 14 dagen schriftelijk herroepen, zonder opgaaf van redenen. Dat geldt per 1 juli 2015 óók voor de instemming van de werknemer met beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Hiervan kan niet worden afgeweken.

 

Voor persoonlijk advies over de beëindiging van een dienstverband kunt u uiteraard bij ons terecht.