Moet je je houden aan een opzegtermijn als je je baan opzegt? En zo ja, aan welke termijn moet je je dan houden? Wat kan er gebeuren als je je niet aan de opzegtermijn houdt?

Opzegtermijn

Als je je baan wilt opzeggen, dan moet je je inderdaad houden aan de geldende opzegtermijn. Je kunt in je arbeidscontract vinden welke termijn je moet aanhouden. Staat er niets in je arbeidscontract, sla dan de toepasselijke cao (als die er is) er op na. Staat ook daarin niets over termijnen die in acht genomen moeten worden bij opzegging van je dienstverband, dan gelden de wettelijke regels.

Wettelijke regels

In de wet staat dat de werknemer die zijn baan opzegt dat één volle maand voor het beoogde einde van zijn dienstverband moet doen. Bovendien staat in de wet dat je alleen kunt opzeggen tegen het einde van de maand.

Voorbeeld Voor Jannes geldt de wettelijke opzegtermijn. Als Jannes van plan is om op 2 juni zijn baan op te zeggen, hij moet een termijn van een maand in acht nemen; dan is het dus 2 juli. Maar hij moet ook nog opzeggen tegen het einde van de maand. Dat betekent dat hij op zijn vroegst kan opzeggen tegen 31 juli. Als Jannes niet op 2 juni maar morgen; op 25 mei opzegt, dan kan hij op zijn vroegst opzeggen tegen 30 juni. Let dus ook goed op het moment van opzegging.

Als je de geldende termijn niet in acht neemt

Als je de geldende opzegtermijn niet in acht neemt, dan heeft je werkgever recht op schadevergoeding. Die schadevergoeding wordt op een vaste manier berekend; het brutoloon over het deel van de opzegtermijn dat je niet in acht hebt genomen.

Voorbeeld Jannes zegt op 2 juni zijn baan op tegen 2 juli. De werkgever van Jannes kan dan schadevergoeding van Jannes eisen ter hoogte van het brutoloon dat Jannes verdiend zou hebben over de periode 2 juli tot en met 31 juli. Het dienstverband van Jannes eindigt wel gewoon op 2 juli, dus hij heeft zelf geen recht meer op loon over deze periode.

Ben je van plan om je baan op te zeggen en vraag je je af tegen welke datum je dat kunt doen, neem dan contact met ons op.