Gisteren zijn in de Staatscourant 2 – en in het Staatsblad 2 nieuwe regelingen (lagere regelgeving) bij de Wet werk en zekerheid gepubliceerd. Het gaat om de invulling van de wettelijk bepalingen op het gebied van het nieuwe ontslagrecht.

1. De ontslagregeling

De ‘ontslagregeling’ bevat onder meer regels over:

 • de redelijke grond voor ontslag, waaronder regels over ontslag van een uitzendkracht en ontslag bij uitbesteding van werkzaamheden.
 • herplaatsing van werknemers op een andere passende functie;
 • het bepalen van de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag (afspiegelingsbeginsel);
 • de toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde;
 • voorwaarden waaronder van de transitievergoeding bij een ontslag wegens een slechte financiële situatie niet verschuldigd is voor kleine werkgevers.

De Ontslagregeling vindt u hier.

2. De regeling UWV ontslagprocedure

De ‘regeling UWV ontslagprocedure’ bevat – onder meer – nadere regels over de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV dat UWV vanaf 1 juli 2015 slechts nog kan doen als de ontslaggrond ofwel bedrijfseconomische omstandigheden ofwel langdurige arbeidsongeschiktheid is. De Regeling UWV ontslagprocedure gaan bijvoorbeeld over:

 • het indienen van een verzoek om toestemming voor ontslag;
 • de reactietermijnen voor werkgevers en werknemers;
 • de betrokkenheid van de ontslagadviescommissie (is bij bedrijfseconomische redenen bijvoorbeeld alleen nog maar aan de orde als dit ‘noodzakelijk’ is);
 • het niet verlenen van toestemming voor ontslag bij het bestaan van een opzegverbod.

De Regeling UWV ontslagprocedure vindt u hier.

3. Het besluit overgangsrecht transitievergoeding

Het ‘besluit overgangsrecht transitievergoeding’ bevat regels voor werkgevers die op 1 juli 2015 nog gebonden zijn aan ontslagvergoedingen, bijvoorbeeld op grond van een geldende cao of sociaal plan of op grond van individuele afspraken. Deze regels moeten voorkomen dat werkgevers straks dubbel moeten betalen. Het besluit overgangsrecht transitievergoeding gaat bijvoorbeeld over:

 • het verschil tussen regels die op collectief niveau tot stand zijn gekomen (die in een cao of sociaal plan staan) en regels die op individueel niveau tot stand zijn gekomen (bijvoorbeeld die in de individuele arbeidsovereenkomst staan);
  • collectieve afspraken gaan in principe voor
  • bij individuele afspraken geldt dat de werknemer moet kiezen tussen zijn transitievergoeding of de gemaakte afspraken.

Het Besluit overgangsrecht transitievergoeding vindt u hier.

4. Het besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Transitie- en inzetbaarheidskosten die een werkgever ten behoeve van de werknemer heeft gemaakt, mag hij onder omstandigheden in mindering brengen op de transitievergoeding. In het ‘besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ staan de voorwaarden waaronder dat kan.

Het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding vindt u hier .

 

Voor meer informatie en persoonlijk advies over het (nieuwe) ontslagrecht, kunt u uiteraard bij ons terecht.