Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag in de Tweede Kamer namens het kabinet zijn reactie gegeven op het advies van de SER over de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg.

Second opinion

Een werknemer die zijn twijfels heeft over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken.

Onafhankelijke klachtenregeling

Arbodiensten en bedrijfsartsen moeten bovendien voor een onafhankelijke klachtenregeling zorgen voor werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over de behandeling. Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin zulke zaken zijn vastgelegd. Een werkgever kan zelf aanvullende afspraken maken met de bedrijfsarts of arbodienst over de verdere invulling van de bedrijfsgezondheidszorg.

Verbeteren samenwerking

Het kabinet neemt deze maatregelen om werknemers en werkgevers te verzekeren van een goed functionerende bedrijfsgezondheidszorg. Het kabinet wil bovendien in de komende jaren de samenwerking tussen de reguliere zorg en de bedrijfsgezondheidszorg verbeteren.

Andere maatregelen

Verder gaat het kabinet sectorale en regionale initiatieven ondersteunen en de medezeggenschap van werknemers over de bedrijfsgezondheidszorg vergroten, bijvoorbeeld door hen een rol te geven bij de inkoop van de arbodienstverlening.

Voor persoonlijk en deskundig advies over de gezondheid van uw werknemers kunt u uiteraard bij ons terecht.