In de praktijk worden de meeste arbeidsovereenkomsten beëindigd met wederzijds goedvinden. Dit gebeurt door het ondertekenen van een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder de arbeidsovereenkomst door werkgever en werknemer wordt beëindigd.

 Waar moet ik op letten bij een vaststellingsovereenkomst?

5 tips die nuttig zijn als je als werknemer een vaststellingsovereenkomst krijgt voorgelegd.

Tip 1. Nooit direct tekenen

Teken nooit direct een vaststellingsovereenkomst die door jouw werkgever aan je wordt voorgelegd. Laat het eerst beoordelen door een deskundige. Na ondertekening ga je namelijk akkoord met de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst onder misschien wel hele ongunstige voorwaarden.

 Tip 2. Wie is initiatiefnemer van het ontslag

Let er op dat in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat de werkgever de initiatiefnemer is van het ontslag, dat er geen sprake is van een dringende reden voor ontslag en dat aan jou als werknemer geen verwijt van het ontslag kan worden gemaakt. Als deze punten niet zijn opgenomen bestaat er namelijk geen recht op WW.

Tip 3. Opzegtermijn is van invloed op je ww uitkering

Let op de opzegtermijn die tussen partijen geldt. Als je gebruik maakt van een vaststellingsovereenkomst, heb je pas recht op WW ná het verstrijken van de opzegtermijn. Er volgt dus pas WW nadat deze termijn is overbrugd.

Tip 4. Ontslagvergoeding opgenomen in vaststellingsovereenkomst

Is een ontslagvergoeding (ook wel transitievergoeding) opgenomen in je vaststellingsovereenkomst? Ga niet direct akkoord met de hoogte van de aangeboden vergoeding en laat deze altijd even controleren. Het kan namelijk zo zijn dat er een betere vergoeding uit te halen is.

Tip 5. Concurrentiebeding

Let er op dat als je gebonden bent aan een concurrentie- dan wel relatiebeding, dat deze bij het einde van de arbeidsovereenkomst komt te vervallen. Zorg dan dat dit is opgenomen in de overeenkomst. Op die manier ben je er zeker van dat je (oude) werkgever hier geen rechten aan kan ontlenen en wordt je niet beperkt bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst.