Slechts een kwart van het ziekteverzuim is werkgerelateerd

In 2013 heeft 48% van alle werknemers zich minimaal één keer ziek gemeld. Van deze groep heeft 23% aangegeven dat het laatste ziekteverzuim (deels) werkgerelateerd was.

Horeca, onderwijs en bouw

Werkgerelateerd ziekteverzuim komt het meeste voor in de horeca, in het onderwijs en in de bouw. Hoewel horecapersoneel zich relatief weinig ziek meldt, is het percentage dat ziek thuis zit door het werk in deze bedrijfstak het hoogst. Dit komt voornamelijk omdat in de horeca twee keer zoveel arbeidsongevallen voorkomen als gemiddeld. Ook binnen het onderwijs en de bouw is het ziekteverzuim relatief vaak werkgerelateerd.

Werkgerelateerd verzuim duurt langer

Ook is gebleken dat werkgerelateerd ziekteverzuim vaak langer duurt dan verzuim dat geen verband houdt met het werk.

Geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en bedrijfsgrootte

Ziekteverzuim hangt vaak in sterke mate samen met het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau van de werknemer. Ook de bedrijfsgrootte speelt een rol.

Duur van het verzuim

Leeftijd speelt bovendien bij de duur van het verzuim een rol; oudere werknemers zijn vaker langer ziek. In de bouwsector en in de vervoers- en opslagsector is de duur van het ziekteverzuim het langst.

CBS

Deze onderzoeksresultaten heeft het CBS bekend gemaakt.

Zie ook:

 

Voor persoonlijk en deskundig advies over verzuimbeleid en zieke werknemers kunt u uiteraard bij ons terecht.