Als werkgevers en werknemers samen besluiten dat beëindig van het dienstverband – al dan niet onder toekenning van een financiële vergoeding aan de werknemer – dan krijgen werknemers vanaf 1 juli 2015 een wettelijke bedenktijd.

Wettelijke bedenktijd

Deze wettelijke bedenktijd houdt in dat een werknemer, nádat hij een beëindigingsovereenkomst heeft ondertekend, twee weken de tijd heeft om de overeenkomst – zonder opgave van redenen – te ontbinden.

Werkgever moet werknemer op zijn recht wijzen

Van de werkgever wordt verwacht dat hij de werknemer er schriftelijk op wijst dat hij twee weken de mogelijkheid heeft om terug te krabbelen. Doet de werkgever dat niet, dan is de bedenktijd van de werknemer zelfs drie weken.

Instemmen met opzegging

Per 1 juli 2015 is het – naast de bedinging met wederzijds goedvinden – ook mogelijk om een dienstverband op te zeggen met instemming van de werknemer. Als de werknemer heeft ingestemd, dan hoeven partijen niet meer langs het UWV of de kantonrechter. Het verschil tussen opzeggen met instemming van de werknemer en beëindiging met wederzijds goedvinden lijkt vooralsnog minimaal, maar dat zal de tijd leren.

In elk geval geldt ook voor ‘instemming met opzegging’ dat de werknemer twee weken de tijd heeft om op zijn beslissing terug te komen. Ook in dit geval wordt van de werkgever verwacht dat hij de werknemer schriftelijk op zijn rechten wijst (uiterlijk twee werkdagen na dagtekening van de instemmingsbrief van de werknemer).

Geen oneindig verhaal

Een werknemer kan niet oneindig akkoord gaan met beëindigingsovereenkomsten en/of instemmen met zijn ontslag om daar vervolgens binnen de wettelijke termijn weer op terug te komen. Als een werknemer een beëindigingsovereenkomst heeft ontbonden of zijn instemming heeft herroepen, dan kan hij dat binnen zes maanden niet nogmaals doen.

Standaardbepaling in beëindigingsovereenkomst

Het is goed om de bepaling over de wettelijke bedenktijd standaard in iedere beëindigingsovereenkomst op te nemen.

Bij einddatum rekening houden met bedenktijd

Bij het vaststellen van de beëindigingsdatum zal met de wettelijke bedenktijd rekening moeten worden gehouden.

 

Voor meer informatie en persoonlijk advies over de vele veranderingen die het ontslagrecht per 1 juli 2015 zal ondergaan in het algemeen en over beëindigingen in onderling overleg in het bijzonder, kunt u uiteraard bij ons terecht.