Vanaf 1 januari 2015 gelden wat andere regels voor werkneemsters die zwanger zijn of net een kindje hebben gekregen. Daarom de regels even op een rijtje:

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Het zwangerschapsverlof gaat maximaal 6 maar minimaal 4 weken in voor de dag na de uitgerekende datum. Het zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van de bevalling. Daarna heeft de werkneemster recht op minstens 10 weken bevallingsverlof. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof moeten samen minstens 16 weken zijn.

Nieuw – gespreid opnemen van het verlof

Sinds 1 januari 2015 kunnen werkneemsters de laatste periode van het bevallingsverlof in delen opnemen. Het deel van het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling mag gespreid worden opgenomen over een periode van maximaal 30 weken. Dit gaat in overleg met de werkgever en het verzoek om gespreid verlof op te nemen moet uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum bij de werkgever zijn ingediend.
De totale duur van het verlof verandert niet. Ook de uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde.

Inkomen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof

De zwangere werkneemster ontvangt tijdens haar verlof een zwangerschapsuitkering van het UWV. Heeft de vrouw een uitkering, dan ontvangt zij een zwangerschapsuitkering in plaats van de gebruikelijke uitkering. Vrouwen die werken als zelfstandige, kunnen een ZEZ-uitkering aanvragen bij het UWV.

Nieuw – overnemen verlof bij overlijden moeder

Sinds 1 januari 2015 kan de partner het overblijvende verlof overnemen als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof. Dit is ook mogelijk als de moeder geen recht had op bevallingsverlof, bijvoorbeeld als zij geen werk of uitkering had. De partner heeft dit recht ook als de moeder zelfstandige was.
De partner vraagt het verlof aan bij zijn of haar eigen werkgever of bij het UWV.
De partner krijgt tijdens het verlof zijn of haar loon doorbetaald. De werkgever kan de kosten bij het UWV in rekening brengen. Werkt de partner als zelfstandige, dan kan hij of zij een uitkering aanvragen bij het UWV.

Nieuw – Uitbreiding bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Sinds 1 januari 2015 kan het bevallingsverlof bij langdurige ziekenhuisopname van het kind, maximaal 10 weken langer duren.
Dit geldt voor vrouwen voor wie het zwangerschapsverlof ingaat na 1 januari 2015.
De werkneemster moet deze uitbreiding bij haar werkgever of bij het UWV aanvragen.

Vakantiedagen

Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof bouwt gaat de opbouw van vakantiedagen gewoon door. De werkgever mag de werkneemster niet vragen om tijdens haar verlof vakantiedagen op te nemen, óók niet als het verlof gelijk valt met een bedrijfssluiting vanwege bijvoorbeeld de bouwvakvakantie.

Ontslag

De werkgever mag een zwangere werkneemster niet ontslaan.

 

Aanstaande – Verlof meerling

Het verlof bij de zwangerschap van een meerling wordt op termijn uitgebreid met 4 weken. Wanneer dit gebeurt is nog niet bekend.

 

Voor persoonlijk en deskundig advies over het zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw werkneemsters kunt u uiteraard bij ons terecht.